Keresés

Eddigi látogatóink száma


VTSZ számok, SZJ számok, TESZOR számok 2013 / 2014


A VTSZ számok,
SZJ számok, TESZOR számok 2013/2014 évben is fontos szerepet töltenek be az áruk, szolgáltatások, termékek rendszerezésében, nyilvántartásában, és a számlázásban. Jellemzően ezek a jegyzékek, számok az EU jogszabályokkal komfort haza jogszabályok megalkotásával jöttek létre.
A VTSZ a vámtarifaszám azokat az árucikkeket rendezi bizonyos szempontok szerint rendszerbe, amelyek a nemzetközi kereskedelemben előfordulnak. Maga a VTSZ egy 10 tagból álló számjegy, amely az árukat áruosztályokba, illetve árucsoportokba rendezi. Az első két számjegy az árucsoport számát, a második kettő az árucsoporton belül elfoglalt helyét, a harmadik két szám a HR alszámot, a negyedik kettő a KN alszámot, és végül az ötödik két szám a hazai alszámot jelenti.

Az SZJ számok
a szolgáltatások jegyzékét tartalmazza, melyet a Központi Statisztikai Hivatal dolgozott ki, melynek célja, és feladata a szolgáltatások sokféleségét, amelyek a társadalomban, illetve a gazdaságban megjelennek, rendszerezze, csoportokba rendezze, és végül kóddal lássa el, mely a beazonosítást teszi egyszerűvé, és egyértelművé. Az SZJ számok felhasználási lehetőségei a termelés, forgalmazás, és nem utolsó sorban a felhasználás terén vannak. Az SZJ szám egy 7 számjegyből álló numerikus számsor, amelyben minden szám jelentést hordoz. Az SZJ 201. április 21.-én hatályon kívül lett helyezve, és azt a TESZOR váltotta fel.

A TESZOR vagy termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere, egy 2010-es módosításban a belföldi termékosztályozást és szolgáltatások jegyzékét váltotta fel. A TESZOR egy 6 szintű osztályozás, amely a különféle szakágazatokat tovább bont termékcsoportokra, és szolgáltatás-csoportokra. A numerikus kódszám mérete 1-6 számjegyig terjed.

Mindhárom
fenti számra jellemző, hogy számlázásnál nem kötelező a felvitelük. Ugyanezt közli az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi rendelkezés is. Bár mindkét esetben az a szabály, hogy nem kötelező a fenti jegyzékszámok feltüntetése, arra azonban lehetőséget ad,- sőt ajánlja is-, hogy saját döntés alapján, mégis feltüntetésre kerüljenek, ugyanis az az adófizetési kötelezettség teljesítésében hasznos lehet, illetve segítségünkre lehet.