Keresés

Eddigi látogatóink száma


Útlevél igénylés menete az okmányirodában


Útlevél igénylés menete okmányirodaAz útlevél igénylés befogadása a lakóhely szerinti okmányiroda feladata. Magánútlevél elkészítéséhez nagykorú személy esetén a kérelem elindításakor érvényes lakcímkártya és személyi igazolvány, vagy ezt helyettesítő útlevél, kártya formátumú jogosítvány szükséges. Amennyiben az igénylő ezen okmányokkal nem rendelkezik, akkor a születési-, házassági anyakönyvi kivonatot kell bemutatni. Külföldön élő magyar kérelmező a magyar állampolgárságot igazoló iratát kell bemutassa.Az előző lejárt, vagy le nem járt útlevelet le kell adni, vagy ha az okmány elveszett, megrongálódott, akkor az erről szóló igazolást. Az útlevél elkészítésének feltétele a megállapított illeték befizetéséről szóló csekk becsatolása. Útlevél készítés során az okmányiroda az alábbi illetékek befizetését kéri: 6 éves alatti és 6-18 év közötti gyermek esetében 2500 forint, 18-70 év közötti személyek esetében – az érvényességi időtől függően-: 5 évre szóló útlevél esetében 7500 forint, a 10 évre szóló pedig 14000 forint, 70 év felettiek 2500 forint  A 6 év alatti gyermekeknek 3 évente, a 6-18 év közöttieknek 5 évente kell megújíttatni. 70 év felett az útlevél érvényességi ideje 10 év.

Az első- és második magánútlevél igényléskor, amennyiben azonnali kiállítást kérünk – 24 órán belül – az okmányiroda felé megfizetett illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat is fizetni kell, melynek összege 39000 forint. Szintén ekkora pótdíj összeg fizetendő elveszett, megrongálódott útlevél esetében is, ha 24 órán belüli sürgősségi eljárásban kérjük annak elkészítését. Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli eljárásban – 7 napon belül - történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000,– Ft, melyet az okmányiroda felé megfizetett alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni.

Az útlevél ügyintézési menetében ma már kötelező az ujjnyomat adás, ez alól kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben lehet kivételt tenni, így például a kivétel vonatkozik a 12 évet még be nem töltött gyermekekre, arra a kérelmezőre, aki erre fizikailag képtelen, vagy kivételt képezhet az a személy, aki a kérelem benyújtásakor – orvosi igazolással alátámasztva – nem tud személyesen megjelenni. Lényeges tudnivaló, hogy azon útlevelek érvényessége, melyek ujjnyomat adása nélkül készülnek, 1 év időtartam után lejár. Az útlevél igénylés idején az illeték lerovása mellett szükség van a kitöltött igénylőlapra, 2 db egy évesnél nem régebbi szabványos igazolványképre. Az igazolványkép az aláírással és az ujjlenyomattal együtt a kérelem benyújtásakor kerül az okmányiroda felé átadásra.

Összefoglalva útlevél igénylés során az okmányiroda felé az alábbi okmányokat kell bemutatni, illetve csatolni:

– érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély);
– személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány – amennyiben a kérelmező rendelkezik vele,
– születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat – amennyiben nincs érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
– magyar állampolgárságot igazoló okirat – külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) a kérelmező nem rendelkezik, kivéve ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza;
– előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél;
– ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, az erről szóló nyilatkozatot,
– az eljárási illeték befizetését igazoló feladóvevény.

Fontos szem előtt tartani, hogy soron kívüli, valamint sürgősségi útlevél igénylést bármely okmányiroda felveszi, illetve a Központi Okmányirodában is benyújtható, de az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem kizárólag csak a Központi Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi u. 110–112.) nyújtható be. A sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a Központi Okmányirodában vehető át.