Keresés

Eddigi látogatóink száma


Új PTK 2013 - Polgári törvénykönyv 2013


Lázasan folynak az Új PTK- Polgári törvénykönyv 2013-as munkálatainak előkészítései, mely törvénykönyv 2014. január 1-jével lép majd életbe. Az új PTK fejezetei lesznek: A jogi személy, Családjog, Az ember mint jogalany, Öröklési jog, Dologi jog, Kötelmi jog, és a Záró rendelkezések. A Polgári törvénykönyv 2013. tartalmazza majd a magánszemélyek magánjogi viszonyait, vonatkozik majd a család- és társasági jogot érintő kérdésekre, a zálogjogra, öröklési jogra. Változni fognak az üzleti és kereskedelmi életre vonatkozó jogok, és érinti a személyiségi jogok védelmét is.
Az Új PTK egyik legsarkalatosabb kérdése az öröklési jog változása, ezen belül is a túlélő házastársakra vonatkozó haszonélvezeti jog módosulása. E szerint a túlélő házastárs haszonélvezeti joga kizárólag az örökhagyóval közösen lakott lakásra fog korlátozódni, e mellett a gyermekekkel egyenrangú állagörökösi státus, illeti majd meg, vagyis egy gyermekrész Szintén változás lesz e tárgykörben, hogy leszármazók hiányában a szülők törvényes örökösként kapják meg a hagyaték felét.

Az Új PTK – Polgári törvénykönyv 2013 januárjáig zajló előkészítését az erre kijelölt miniszteri biztos irányítja, munkáját a közigazgatási ás igazságügyi minisztérium felügyeli. Az új PTK elsősorban a családjogi kérdésekre, valamint a cselekvőképességre vonatkozó szabályozásokban hoz változásokat. „Az ember mint jogalany” című fejezet a nagykorúak cselekvőképességének korlátozását módosítja, mely intézkedés már nagyon időszerűvé vált. A javaslat alapján szigorodnak a teljes gondnokság alá helyezés feltételei és módosulnak a cselekvőképesség részleges, valamint teljes korlátozásának szabályai méghozzá az arányosság és szükségesség elvéhez igazítva azokat.

A PTK jelenlegi tervezetét tekintve a KDNP kivenné a családjog alól az élettársi kapcsolatot és a szerződési jog alatt kezelné mondván, hogy ez  a forma nem más, mint két személy közötti szerződés, így nem keverendő össze a család fogalmával és az arra vonatkozó szabályozásokkal. Az Új PTK tervezetében a Jobbik is talált a családjogi torvényre vonatkozóan olyan részletet, melyet nem támogat, így például az egyneműek házasságát érintő kérdések szerintük nem egyértelműek. Üdvözli viszont a Jobbik azt az új pontot, mely szerint a házassági bontóperek kapcsán bevezetésre kerülhetne a mediáció.

Általában
egyetértésre talál az a javaslat, mely szerint az Új PTK érvénybelépésétől kezdve a cselekvőképességet nem lesz lehetséges határozatlan időre megállapítani. Kedvező lehet, hogy a személyiségi jogokra vonatkozóan a javaslat az emberi méltósághoz való jogra helyezi a hangsúlyt, e mellett még várhatóan további módosító javaslatok kerülnek beadásra a közéleti szereplők alacsonyabb védettségi szintjére vonatkozóan. Igaz, hogy mint minden alapjogra vonatkozóan, így a személyiségi jogokat illetően is szabályozásokra van szükség, de az tény, hogy a legnehezebben szabályozható kérdés a magánélettel kapcsolatos kör.