Keresés

Eddigi látogatóink száma


Táppénz összege 2013 évben


Táppénz 2013A táppénz összege 2013-ban megegyezik az ideivel, valamint a jogosultságot tekintve is az eddigi szabályok lesznek érvényesek. Táppénzre az jogosult, aki a törvényben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett és a biztosított időszak alatt keresőképtelenné válik. A biztosított a táppénzre akkor is jogosult, ha esetleg a munkáltatójának a NAV felé elmaradása van. Ha a biztosítottnak jár betegszabadság, akkor a táppénz a betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól jár részére. A táppénz összege 2013 évben elsősorban attól függ, hogy milyen jövedelmek képezik a táppénz alapját, mely időintervallum képezi az irányadó és ezen belül a számítási időszakot. A táppénz minden naptári napra jár, a számított időszakba bele kell érteni a heti pihenőnapokat, a szabadnapokat és a munkaszüneti napokat is. A keresőképtelenség időtartamára táppénz jár, de legfeljebb a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven keresztül.
A táppénz összege 2013 vonatkozásában folyamatos, minimum két évnyi biztosítási idő megléte esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, vagy amennyiben a biztosítási időszak ennél rövidebb, illetve a kórházi ellátás időtartama alatt ötven százaléka, azzal a kitétellel, hogy a táppénz egy napra jutó összege nem lehet több a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részénél. Az a személy, aki a keresőképtelenség beállta előtt egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt kizárólag a folyamatosan biztosított időszak arányában kaphat. Ehhez fontos tudni, hogy a biztosítási időszak abban az esetben számít folyamatosnak, ha abban nincs harminc napnál hosszabb megszakítás, azonban nem számít megszakításnak a táppénz, a terhességi gyermekágyi segély, a Gyed, a Gyes és a baleseti táppénz.

Mivel a táppénz összege 2013 során a fentiek szerint a keresőképtelenség mikéntjétől is függ, így érdemes tisztában lenni a fogalmakkal. Keresőképtelennek számít az a biztosított személy, aki munkáját betegsége miatt nem képes ellátni, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban részesül, aki terhessége, szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, de terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult.  Keresőképtelen az a szülő, aki 12 évesnél fiatalabb, saját háztartásában nevelt beteg gyermekét ápolja, valamint az az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja. Szintén keresőképtelennek számít az a személy, akit közegészségügyi okból eltiltanak a foglalkozásától és nem tudják más munkakörbe áthelyezni, vagy akit bármely közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, illetve járvány- vagy más közegészségügyi okból zárlat miatt nem tud a munkahelyén megjelenni.