Keresés

Eddigi látogatóink száma


Rokkantsági járadék 2013 összege


Rokkantsági járadék 2013A rokkantsági nyugdíjrendszer
és a rokkantsági járadék 2013 összege az idei évben gyökeresen megváltozott, de a tavaly még rokkant ellátásban részesülők pénzbeli juttatásának összeg nem lett kevesebb. Akik fogyatékosságuk miatt nem foglalkoztathatók, rokkantsági járadékban részesülhetnek, aki azonban valamilyen fogyatékossága mellett foglalkoztatható, annak rehabilitációs járadékot folyósítanak, ebben az esetben a rokkantsági járadék 2013 összege bruttó 57 ezer forint és a járadék mellett vállalhat munkát, fizetést is kaphat és ez mindaddig fennállhat, amíg – 2012. július 1-jét követően elért – jövedelme 3 egymást követő hónap átlagában nem haladja meg a minimálbér másfélszeresét, vagyis 139.500 Ft-ot. Fontos tudnivaló tehát ennek tükrében, hogy amennyiben a jövedelem a három hónap átlagában ennél magasabb lesz, akkor a rokkantsági ellátás megszüntetésre kerül.
Az a személy,
aki 2011. december 31-én rendszeres szociális járadékban részesült és az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve eddig az időpontig betöltötte 57. életévét, az ellátását már az ide évben változatlan összeggel rokkantsági ellátásként kapja, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján. Ennek az ellátásának az összege 2013-tól évente, a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik. Aki eléri a nyugdíjkorhatárt, az a rokkantsági ellátás helyett igényelheti a kora szerint járó rendes öregségi nyugdíj ellátást.

A rokkantsági járadék 2013 összege
tekintetében változatlanul megmarad a rokkantsági- rehabilitációs-, bányászok egészségügyi károsodási járadéka és a mezőgazdasági és mezőgazdasági szövetkezeti járadék úgy, hogy a rehabilitációs járadék három év alatt kifut, és aki ebben részesül, az a három év letelte után valamilyen más formában kapja majd az ellátást. A rokkantsági járadék 2013. évi összege az egészségi állapot alapján történő számítási mód eredményeként születik meg, így akinek az egészségi állapota 60 százalékos, vagy annál kevesebb, az jogosult az ellátásra. Ez úgy értendő, hogy az ellátás annak jár, aki 40 százalékos egészségkárosodott személynek számít. A rokkantsági támogatás mindaddig jár, amíg más jogosultsági feltételek mellett a keresetveszteség is fennáll.