Keresés

Eddigi látogatóink száma


Pedagógus életpályamodell 2013 / 2014 bértábla és fizetések


Köztudott, hogy a pedagógia területén folyamatos, és nagy volumenű változások rázták meg az érdekelteket. A 2013-as év kezdődött azzal, hogy az állam átvette a z addig önkormányzati fenntartás alatt lévő oktatási intézményeket. Nyilván ez önmagában is egy óriási feladat, amelynek azonnali következményei is voltak.
Ilyen következmény volt például a nyugdíjas korú pedagógusok nyugdíjazása, illetve azok falhoz állítása, akik már betöltötték az öregségi nyugdíj korhatárát, és nyugdíj mellett dolgoztak, ugyanis nekik dönteniük kell/kellett, hogy a nyugdíjukat kérik, vagy a fizetésüket. Mindenkinek, aki betöltötte a 62. életévét döntenie kell. Arról, hogy szükséges volt-e az államosítás megoszlanak a vélemények. Térjünk rá a másik, még előttünk álló, és a kedélyeket szakmai berkekben felkavaró tervezetre a pedagógus életpályamodell bevezetésére. A modell várható életbelépésének ideje 2013. szeptember, azaz a következő tanév. Magának az életpályamodellnek a bevezetése teljes szemléletváltást, új munkaszervezést, a feladatok újragondolását, minősítési és ellenőrzési rendszer kiépítését jelenti. Nem utolsósorban jelentős béremelés is kapcsolódik várhatóan hozzá. Új előmeneteli rendszer került kidolgozásra, amely szerint 5 fokozata lesz a tanárok minősítésének: gyakornok, pedagógus I, pedagógus II, pedagógus III (mester-pedagógus), illetve tudóstanár (tudományos fokozattal). Az egyikből a másikba való átlépéshez egy minősítői vizsga, illetve mester-pedagógusnál pedagógus szakvizsga megtétele szükséges.

Az egyes szintekre való átlépés akkor válik esedékessé, amikor a pedagógus egy meghatározott időt eltöltött a pályán. A különböző szintekhez más-más jogosultságok lettek rendelve. Egy gyakornok kötelező heti óraszáma 19 óra, míg a magasabb fokozatokban 21 óra, míg végül a tudóstanárnál újra 19 óra. Kidolgozásra került a pedagógusok kötelezettségei, azaz meghatározásra kerültek például a szakoktatókkal, általános iskolai tanítókkal, középiskolai tanárokkal, stb. szembeni elvárások. Azoknak, akiknek nem sikerül a minősítési vizsga, azok nem végezhetnek pedagógusi munkát, bár az iskola alkalmazhatja más munkaterületre. A sikertelen minősítésen átesett pedagógusok két év után saját költségen megismételhetik a minősítést. Az új bértáblában jellemzően 3 évente lép előre új bérszintre a pedagógus. Az egyes minőségi szinten belül egy-egy szintlépéssel 5 %-kal emelkedik a pedagógus jövedelme. Nagyobb ugrás akkor következik be, ha magasabb fokozatba lép a pedagógus (pl. pedagógus I-ből pedagógus II-be). A bértábla 0-44 év munkaviszony között tervezi meg a béreket, és a bérek a kezdő pedagógusok béréhez viszonyítva 100-265 % közötti sávban mozognak. Természetesen sok még a nyitott kérdés, a kidolgozatlan részlet, ami azt vetíti előre, hogy maga az egész rendszer a működési folyamat alatt fog finomodni, fejlődni. Egy azonban biztos, hogy a pedagógus életpályamodell 2013/2014 évben még sokszor lesz az érdeklődés középpontjában.