Keresés

Eddigi látogatóink száma


Nyugdíjtörvény 2013 tervezet és ami már most biztos!


A nyugdíjtörvény 2013-as
változatával kapcsolatosan a legfrissebb téma az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság következő évi ellenőrzési terve, melyet nem rég terjesztettek a nyilvánosság elé. Az ellenőrzések elsősorban a rossz adatszolgáltató cégeket érinti, az adatgyűjtést illetően.
Ezen túl az ellenőrzések sokkal célratörőbbek és gyakoribbak lesznek nyugdíjtörvény 2013 meg fogja engedni, hogy a Főigazgatóság mér a nyugdíjra jogosultság ideje előtt jóval előbb adatokat gyűjtsön a biztosítottról a járulékfizetéssel, a várható nyugdíj összegével, valamint a szolgálati idővel összefüggésben. Így minden jelenlegi és jövőbeni biztosítottnak bármely időpontban lehetősége van egyeztetni, hogy az esetében megfizetett járulékok az ONYF-nél nyilván vannak-e tartva. E mellett a törvényben előírás, hogy a Főigazgatóság kivétel nélkül minden 1954. december 1-jét követően született biztosítottal kapcsolatot vegyen fel, minden korosztályt érintve, ezzel elérhető, hogy az adatbázis majdnem naprakészen tartása. Ennek nagy előnye lehet, hogy az adatok folyamatos aktualizálása megkönnyíti a nyugdíj-megállapítás menetét, mert az adategyeztetések lezárása után a Főigazgatóság erről kiállíthat egy hatósági igazolást az addig összegyűlt szolgálati időről, ezt pedig a nyugdíjba vonuláskor fel lehet használni, az igazoláson szereplő időszakot nem kell újra vizsgálni. Első lépésben az 1955 – 1959 között született biztosítottakat veszik számba, ez körülbelül 2015-igrealizálódhat, majd ettől kezdve az 1960 – 1965 között születettek adatfelvételére kerülhet sor.

A nyugdíjtörvény 2013. évi változása érinti a nők 40 év szolgálati idő kedvezményes nyugállományba vonulását annyiban, hogy a meglévő negyven éves szolgálati idő mellett nem szempont a kor, a szabályozás teljes öregségi nyugdíjra jogosítja fel a negyven év szolgálati idővel rendelkező nőket. A férfiak esetében egyelőre nem várható változás ezen a téren. Vannak a nyugdíjtörvény 2013-at illetően még nyitott kérdések is, így például még kérdéses, hogy a nyugdíjkorrekciós programnak lesz-e folytatása, megjelenik-e a nyugdíjprémium, és fontos kérdés még, hogy érvényben marad-e a méltányossági nyugdíjemelés.

Amennyiben a módosítás jelenlegi tartalmával elfogadásra kerül, akkor a nyugdíjtörvény 2013 értelmében nem lesz a szolgálati időbe beszámítható a tanulmányi idő. Ez a nők esetében azt jelenti, hogy a nappali tagozatos felsőoktatásban töltött idővel nem kalkulálhatnak. Szintén nem számít be a jogosultsági időbe az az időtartam,amikor a biztosított munkanélküli ellátást kapott,  a fizetés nélküli szabadság első harminc napja – amennyiben azt nem gyermekgondozás, gyermekápolás jogcímén vették igénybe –, valamint nem számítható be a passzív táppénzen töltött idő sem. A nyugdíjtörvény kimondja, hogy a negyven évszolgálati idővel nyugdíjba vonuló nők esetében feltétel, hogy az illető a nyugdíjazás napján nem állhat biztosítási jogviszonyban, tehát a nyugdíjazás első napja előtt ki kell lépni a munkahelyről.
 
Amikor a nyugdíjtörvény 2013-as változata életbe lép, a kormánytervei szerint újdonságként megjelenhet majd az egyéni nyugdíjszámla intézménye is. Ezeket a számlákat az ONYF fogja vezetni. Az egyéni számlák bevezetése azért válik szükségessé, mert a Széll Kálmán terv 2.0. tartalmaz egy kormányhatározatot,mely szerint a jelenlegi nyugdíjrendszerben szükségessé válnak kiigazítások, ennek ad keretet az egyéni számlavezetés. A feladat megvalósításában a Központi Nyugdíjnyilvántartó- és informatikai Igazgatóság vesz részt. A nyugdíjtörvény 2013-as ilyen jellegű módosításának természetesen meg van a maga oka, az egyéni számlák bevezetésével a kormány azt kívánja elérni., hogy ne kelljen évről évre a Nyugdíjbiztosítási Alapba állami pénzeket pumpálni, hanem a nyugdíjakra kizárólag a nyugdíj célú befizetéseket lehessen fordítani. Ez azonban igen nagy veszélyt jelenthet a nyugdíjak reálértékének megőrzését illetően.