Keresés

Eddigi látogatóink száma


Nyugdíjkorhatár 2013 - Itt minden kiderül!


Nyugdíjkorhatár 20132013-tól nagymértékben fokozódik majd a nyugdíjrendszer finanszírozási gondja, mivel ettől az évtől válik aktuálissá a Ratkó-korszak, tehát az 1950-es években született generáció nyugdíjba menetele. Lehetséges megoldásként a kormány az alapnyugdíj bevezetését tervezi, mely minden magyarországi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező 65. életévét betöltött személynek garantál 40.000.- Ft járandóságot. A kétfokozatúra tervezett nyugdíjrendszer első fokozata lenne a garantált alapnyugdíj, amelyre mindenki jogosult lenne, aki minimum 20 év szolgálati időt igazolni tud.
Ami a nyugdíjkorhatár 2013. évi alakulását illeti, a hosszan fenntartható rendszer érdekében az egyik leglényegesebb eszköz a minimálisan várható élettartam emelkedésével arányosan növekvő nyugdíjkorhatár megállapítása. A nyugdíjkorhatár 2013 tekintetében arra lehet számítani, hogy a korhatáremelés születési évjáratonként 6 hónapos fokozatos emeléssel valósul meg. Ez alapján a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár:

– 1952. január 1-je előtt születetteknek, a betöltött 62. életév,
– 1952-ben születetteknek, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
– 1953-ban születetteknek, a betöltött 63. életév,
– 1954-ben születetteknek, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
– 1955-ben születetteknek, a betöltött 64. életév,
– 1956-ban születetteknek, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
– 1957-ben vagy azt követően születetteknek, a betöltött 65. életév.

A hatályos jogszabály szerint a nők esetében érvényben marad 2013-ban is az előrehozott öregségi nyugdíj lehetősége azok számára, akik legalább 40 év szolgálati időt fel tudnak mutatni. Alapvető jogosultsági feltétel még, hogy az igénylő a nyugdíj megállapításának napján biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem állhat. Az ez évi változások tehát a nyugdíjkorhatár 2013. terén a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezményét nem érintik, azt továbbra is öregségi nyugdíjként kell majd folyósítani.

Az öregségi nyugdíjkorhatár 2013-as változatának megismerésekor fontos tudni, hogy változni fog a nyugdíjösszeg megállapításának módja. Az összeget 2013. január hó 01-től az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért (kifizetett) – a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló –, a személyi jövedelemadót is tartalmazó, csökkentés nélküli bruttó kereset, illetve jövedelem havi átlaga alapján kell majd meghatározni.