Keresés

Eddigi látogatóink száma


Munkanélküli segély 2013 összege, kiszámítása és a törvény


Munkanélküli segély 2013A jövő évben az álláskereső jogosult munkanélküli segély igénybevételére, aki nem részesül táppénz ellátásban, valamint nem jogosult rokkantsági, vagy baleseti nyugdíjra és munkát akar vállalni, de az állás keresése eredménytelen, valamint és az állami foglalkoztatási szerv nem tud részére megfelelő munkahelyet ajánlani.
A munkanélküli segély 2013-ban
három típusa lesz jelen. Az első típust az álláskeresők vehetik majd igénybe, mégpedig azok, akik legalább 180 nap munkanélküli járadékra voltak jogosultak és a járadék folyósítási idejét kimerítették. A munkanélküli segély iránti kérelmet a munkanélküli járadék megszűnésétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A második típusú járadékot azok az álláskeresők igényelhetik, akik nem jogosultak munkanélküli járadékra és az álláskereső időszakot megelőző 4 év tekintetében legalább 200 munkaviszonyban eltöltött napot tudnak igazolni. A harmadik fajta munkanélküli segély 2013-ban annak az álláskeresőnek járhat, akinek a segély igénylésének időpontjában legfeljebb öt év hiányzik a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez. E mellett feltétel, hogy minimum 140 napig részesült munkanélküli járadékban és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, valamint a munkanélküli járadék folyósítási idejének kimerítését követő 3 éven belül betölti a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.  A munkanélküli segély folyósításának kezdő napja minden esetben a kérelem benyújtását követő nap. A folyósítás időtartama a munkanélküli segély 2013 vonatkozásában az első és második fajtájú segélynél 90 nap. Abban az esetben azonban, ha az álláskereső a kérelem benyújtásakor betöltötte ötvenedik életévét, a segély első típusára nézve a folyósítási időszak 90 nappal meghosszabbodik, tehát összesen 180 napra lesz az illető jogosult. A harmadik fajta munkanélküli segély az öregségi-, rokkantsági-, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultság megszerzéséig folyósítható.

Nagyon fontos tudnivaló, hogy mely esetekben kell a munkanélküli segélyt szüneteltetni. Akkor nem folyósítható a segély, ha az álláskereső rövid ideig – legfeljebb 90 napig – tartó keresőtevékenységet folytat, feltételezve, hogy ezt a munkaügyi központnak bejelentette. Nem folyósítható a segély, rövid időtartamú, közhasznú munkavégzés ideje alatt, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés, elzárás ideje alatt, valamint nem folyósítható annak az álláskeresőnek aki terhességi gyermekágyi-, gyermekgondozási segélyre, vagy gyermekgondozási díjra vonatkozó igényt jelentett be. A harmadik típusú munkanélküli segélyt szüneteltetni kell 90 napig, ha megtörténik, hogy az álláskereső elmulasztja az általa folytatott kereső tevékenység bejelentését, vagy a munkanélküli segély szüneteltetése alatt keresőtevékenységet folytatott, amivel álláskeresési járadékra lett jogosult.

A munkanélküli segély 2013-ban is csak rövid idejű átmeneti támogatás jelent, ezért álláskeresőnek és munkaadónak egyaránt tájékozódni a pályakezdő munkavállalók alkalmazását illetően, mert a Munkaügyi Központ a pályakezdők elhelyezkedését segítendő, támogatást nyújt azon cégek részére, akik vállalják a Munkaügyi Központ által legalább 90 napja nyilvántartott pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatását olyan munkakörben, melyben a munkanélküli megfelelő munkatapasztalatot szerezhet a jövőre nézve, végzettségének, képzettségének megfelelő irányban. A támogatás mértéke a munkavállaló munkabérének 80%-a, de a támogatás összege nem haladhatja meg szakképzetlen pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresének 80%-át, középfokú szakképzettségű pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér kétszeresének 80%-át, felsőfokú szakképzettségű pályakezdő esetében pedig a kötelező legkisebb munkabér két és félszeresének 80%-át.