Keresés

Eddigi látogatóink száma


Közalkalmazotti bértábla 2013 tervezete


Közalkalmazotti bértábla 2013A közalkalmazotti bértábla 2013 évre vonatkozóan is azt mutatja meg, hogy egy adott osztályba sorolt közalkalmazotti a munkában eltöltött évek függvényében hogyan emelkedik, figyelembe véve a fizetési fokozatokban megadott szorzókat. A minimálbérre vonatkozóan az a szabály alkalmazandó, hogy annak a közalkalmazottnak, akinek a táblázat szerint számított bére minimálbér alatt maradna, annak a fizetését fel kell kerekíteni.

Az egészségügyi bértábla 2013. évi, remélhetőleg kedvező változása várható, mivel a tervezet szerint minimum hatvanöt ezer forintos emelkedés várható a most bruttó 350 ezer forint alatt kereső egészségügyi dolgozók számára. Ehhez azonban igen stabil gazdasági háttérrel kell 2013-ban rendelkezni, mivel hozzávetőlegesen 16.520 orvost, közel 68.000 szakdolgozót és 1400 egészségügyben dolgozó nem szakirányú végzettségű munkavállalót érint. A pedagógusbérekre vonatkozóan a kormányzati biztos elmondása szerint 2013-ban legkésőbb garantáltan bevezetésre kerül az új életpálya-modell, mely magasabb bérezést jelent az érintetteknek. Az egyetemet végzett pályakezdő pedagógusok alapfizetése kétszázezer forintra emelkedhet ezzel a jelenlegi tervezet szerint, szemben a jelenlegi alig százhúszezer forinttal.

Az alábbi táblázat a jövő évi tervezetet mutatja, ahol a fizetési osztályok első fokozata a garantált havi illetmények összegét jelenti. Hogy ki melyik fokozatba sorolható, az függ a szakképzettségtől és a végzettségtől. E szerint egy alapfokú végzettségű közalkalmazott az „A” fizetési osztályba sorolandó,  egy akadémiai végzettségű, doktori címmel rendelkező közalkalmazott pedig a „J” fizetési osztályba kerül, ez a legmagasabb fokozat. A fizetési fokozat besoroláson belül a konkrét fizetés mindig az adott személy esetében a ledolgozott évek számával egyenes arányban nő.

A közalkalmazotti bértábla 2013 évre vonatkozóan megmutatja a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét, valamint a feltüntetett fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat.

Közalkalmazotii bértábla 2013