Keresés

Eddigi látogatóink száma


Házassági vagyonjogi szerződés minta letöltése


Manapság már nem sértő és nem is ritka egy házassági szerződés megkötése, hiszen ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy azt két ember a közös élet elején eltervezi, akkor legalább ezen a téren ne legyenek óriási viták. Fontos kérdés az is, ha egy második, többedik házasság esetén bármely félnek gyermekei vannak, azok jövőjét mindenképpen biztosítani kell. A házassági vagyonjogi szerződés megkötése előtt először is számba kell venni, melyek jelentik azt a vagyont, ami a saját és esetleg gyermeki jövője szempontjából bármely félnek nagy jelentősége lehet. Ilyenek például az ingatlan, nagyobb értékű bankbetét, egy drága festmény, gépkocsi, üzletrész, vagy bármilyen haszonélvezeti jog és itt kell számba venni a meglévő hiteleket is.
A házassági vagyonjogi szerződésben feltétlenül le kell fektetni, melyek lesznek a közös vagyontárgyak és egy esetleges válás esetén mely vagyontárgy kié lesz. Meg kell állapodni a szerződés keretében arról, hogy bármely vagyontárgy eladása esetén annak értéke kié lesz, a felek rendszeres keresete milyen arányban kerül majd elosztásra. A házassági vagyonjogi szerződés megkötésével el lehet térni az erre vonatkozó törvény rendelkezéseitől, vagyis ezzel felül lehet írni az 50-50 százalékos vagyonmegosztást.

A
szerződésben feltüntetett külön vagyont mellékletekkel igazolni kell, tehát egy ingatlan esetében a tulajdoni lapot, bankszámláról banki kivonatot, egy esetleges üzleti tulajdonról, vagy üzletrészről pedig cégkivonatot érdemes a szerződés mellékleteként feltüntetni. A házassági vagyonjogi szerződés előkészítésekor jó tudni, mi számít saját – magánvagyonnak. Ide tartozik feltétlenül a házasságkötés előtt már meglévő vagyon, vagyontárgya, azok a vagyontárgyak, melyek bármely fél személyes használatát szolgálják, a saját – különvagyonból szerzett vagyontárgy és a házasság ideje alatt ajándékba kapott vagy  öröklés jogcímen szerzett vagyontárgy.

A szerződés keretében meg lehet állapodni arról, hogy a házastársak a lakóingatlan fenntartási költségeit közös vagyonukból fedezik, de ki lehet például kötni, hogy egy értéknövelő beruházás, lakásfelújítás költségeit külön magánvagyonukból, tulajdoni hányaduk arányában állják. Sajátos helyzet állhat elő minden családban, amikor gyermek születik, ilyenkor a feleség jövedelme csökken, erre oly módon fel lehet készülni a megállapodásban, hogy a férj kötelezettséget vállal arra nézve, hogy ebben az esetben akár külön magánvagyona terhére biztosítja a család megélhetését a nélkül, hogy e miatt elszámolási igénnyel élne.

Házassági vagyonjogi szerződés