Keresés

Eddigi látogatóink száma


GYET 2013 / 2014 - Gyermeknevelési támogatás összege, fogalma, jelentése


A GYET vagy gyermeknevelési támogatás része annak a pénzbeli ellátást biztosító rendszernek, amelynek célja a gyermekek egészséges nevelésének a biztosítása, illetve a családok támogatása. Ide tartozik e GYET- en kívül a GYED, a GYES, és a TGYÁS is többek között. A GYET- et azok a jogosultak vehetik igénybe, akik 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelnek saját háztartásban. A támogatás a legkisebb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének a betöltéséig vehető igénybe. Jogosult a támogatást igénybe venni a szülő, a nevelőszülő, a gyám, a személy, akihez a gyermeket ideiglenesen elhelyezték.
Az igénylést
a lakhely szerinti Magyar Államkincstár Igazgatóságához kell benyújtani, az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. Mellékelni kell hozzá az igénylő személyi okmányainak, a gyermek, vagy gyermekek születési anyakönyvi kivonatainak, az igénylő adóazonosító jelének, az igénylő és a gyermekek TAJ számát igazoló okmányok másolatait. Nevelőszülő esetében szükséges benyújtani a jogerős határozat másolatát, amellyel a gyámhivatal a gyermek elhelyezéséről rendelkezett, ehhez hasonlóan szükséges szintén a gyámhivatal azon jogerős határozatának másolata, amelyben az a gyámként való kirendelésről rendelkezik, s végül amennyiben az igénylő a szülővel együtt élő házastárs, a házassági anyakönyvi kivonat másolata.

Fontos,
hogy a GYET- et igénybe vevő munkát a GYET mellett csak akkor vállalhat, ha egyrészt az nem haladja meg a heti 30 órát, másrészt időkorlátozás nélkül dolgozhat, amennyiben a tevékenységet az otthonában végzi. Szintén nem szabad elfeledkezni arról a kötelességéről a jogosultnak, hogy amennyiben az adataiban bármilyen változás történik, azt a változástól számított 15 napon belül be kell jelentenie a kincstári igazgatóságnak. Ez főként akkor fontos, ha a számlaszáma, vagy lakcíme változik, mert a támogatás ezek egyikére érkezik. Amennyiben valaki számlára kéri a támogatást, akkor várhatóan a tárgyhónapot követő hónap 3-áig megkapja a pénzt, aki pedig postán a lakcímére az maximum 10-ig kapja meg a támogatást.

A GYET 2013 évi összege
- hasonlóan az eddigiekhez- az aktuális öregségi nyugdíj legkisebb összegével megegyező mértékű. Ez 2013-ban 28.500 Ft-os összeget jelent. Tudni kell azonban, hogy nem a teljes összeg kerül kifizetésre, ugyanis a GYET összegét 10 % nyugdíjjárulék levonása terheli. A GYET 2014 évben a tervek szerint változatlan marad.