Keresés

Eddigi látogatóink száma


Gyes 2013 igénylése és összege


Gyes 2013A Gyermekgondozási segély egy havi rendszerességgel járó ellátás, az ellátás bruttó összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. A Gyes összege bruttó 28.500 forint, ebből az összegből 10 százalék nyugdíjjárulék kerül levonásra, így a nettó Gyes 25.650 forint. A Gyes 2013-ban is igénybe vehető a szülő, a gyám, sőt a nagyszülő részéről is adott esetekben. Amikor nagyszülő veszi igénybe a Gyest, fontos tudni. Hogy a saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermekgondozási segély után nyugdíjjárulékot nem kell, hogy tagdíjat fizessen.
A Gyes 2013-as
igénylése a jelenlegihez hasonlóan az „Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra” nyomtatvány kitöltésével történik. A segély nem jár automatikusan, az igényt minden esetben be kell nyújtani. A Gyes újra a gyermek három éves koráig jár, több gyermekesetén pedig a gyermeknevelési támogatást a legkisebb gyermek három éves korától lehet igénybe venni. Az előzőekhez ez évben változás, hogy már örökbefogadott gyermek után is igényelhető. A hám éves segély a 2010. április 30-a után született gyermekek esetében vehető igénybe. Tartósan beteg gyermek esetében a Gyes a gyermek 10 éves koráig igényelhető.

A Gyes mellett 2013-ban is lehet munkát vállalni, a gyermek 1 éves kora után, heti 30 órában. Tartósan beteg gyermekesetén. Ikergyermekek, illetve tartósan beteg gyermek esetében nincs időkorlátozás, de amennyiben a Gyes-t igénylő személy 30 óránál többet dolgozik, csak egy gyermek után jogosult a Gyes-re. Ha a járandóságot nagyszülő kapja, az unoka három éves kora után vállalhat munkát, de azt be kell jelentenie. Előfordulhat, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő egyidejűleg táppénzre is jogosult. Ha a szülő minimum 30 napos betegségben szenved, ez idő alatt a gyermekgondozási segélyt szüneteltetni lehet. A Gyes-t igénylő személy – amennyiben munkaviszonyban áll – jogosult lehet táppénzre, illetve amennyiben annak összege a segélynél magasabb, akkor választani lehet.

Miután a segély adókból finanszírozott ellátás, 2013-ban a vonatkozó törvény értelmében az ellátásra csak az tarthat igényt, aki magyarországi lakóhellyel kell rendelkezik. Amennyiben egy magyar állampolgár valamelyik európai uniós tagállamba távozik, az európai uniós szabályok határozzák meg, hogy mely tagállam nyújtja a családtámogatást. Ha a szülő – az itthon Gyes-t igénylő személy – több mint 3 hónapra távozik Magyarországról, a magyar családtámogatási ellátás részére nem jár.