Keresés

Eddigi látogatóink száma


GYED - GYES maximuma 2013 és 2014 évben


Ma Magyarországon előkelő helyet foglal el politikai és gazdasági területen is a lakosság összetételének alakulásának, a társadalom elöregedésének problémaköre. Természetesen ez a probléma nem kizárólagosan hazai fejlemény, hanem jellemzően a fejlett társadalmakra mindre igaz. Az okok, melyek ennek a helyzetnek a kialakulásához vezetett nagyon soktétűek, és egy hosszabb időszak eredménye. Különböző megoldásokkal próbálkoznak a kormányok több-kevesebb sikerrel.
Logikusnak tűnik az a megoldás, hogy az elöregedést állítsa meg a kormány az aktív korúak arányának emelésével, amelynek legkézenfekvőbb megoldása a gyermekek számának folyamatos növelése tűnik. Hazánkban a kormánynak van is erre törekvése, és igyekszik a fiatalokat a családalapításra ösztönözni, illetve a 2-3 gyermekes családmodell felé vezetni. Ezt a célt szolgálják többek között a GYED és a GYES is, melyekkel a kormány igyekszik anyagilag segíteni a családokat, illetve a kismamákat a jövedelem kiesés ideje alatt, amíg gyermekével otthon vannak.    

Vizsgáljuk meg a GYED és a GYES maximuma 2013-ban, hogyan változott. Kezdjük először a GYED összegével. Köztudott, hogy a minimálbér összege változott 2013. január 01. hatállyal, ami azt jelenti összegszerűen, hogy 93 ezer Ft-ról, 98 ezer Ft-ra emelkedett. Tudni kell a GYED- del kapcsolatban, hogy a mértéke a mindenkori minimálbérhez kötött, vagyis maximalizálva van a kifizethető összeg. Ez a maximum 2013-ban a minimálbér kétszeresének a 70 %-a, azaz 132.200 Ft. A GYED alaphelyzetben a napi átlagkereset 70 %-a lehet. A maximalizálásnak köszönhetően a GYED esetében nem érvényesülnek olyan nagymértékben a jövedelem különbségéből adódó eltérések. A GYED a gyermek kétéves koráig jár a kismamának, és kézzelfogható segítséget jelent az esetek többségében a család kiadásainak finanszírozásában, illetve a kieső munkabér pótlásában.

A GYES ezzel szemben már egy sokkal kisebb fokú segítséget jelent, mert összegszerűen messze elmarad a GYED mértékétől. Jellemzően a gyermek 3 éves koráig jár. Összege a mindenkori aktuális öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez van kötve. Az öregségi nyugdíj legkisebb összeg 2013-ban nem változott, azaz maradt 28.500 Ft. A GYES összege megegyezik tehát a öregségi nyugdíj legkisebb összegével, azaz 2013-ban 28.500 Ft. Ebben az esetben nem beszélhetünk minimum, vagy maximum összegről, mivel fix összegű ellátásról van szó. A GYES tehát láthatóan sokkal kisebb mértékben tudja pótolni a kieső munkabért, ami miatt sok kismama a GYED után visszatér a munkaerő piacra.