Keresés

Eddigi látogatóink száma


Gyed 2013 összege és igénylése


Gyed 2013Gyed 2013-ban annak az igénylőnek jár, aki a gyermekgondozási díj igénylést megelőző két éven belül legalább 365 napon keresztül biztosított volt. Ebbe az időtartamba beleszámít a nappali tagozaton egy évnél hosszabb ideig folytatott közép-, vagy felsőfokú oktatási intézményi tanulmány időszakából 180 naptári nap. Ez azt jelenti, hogy a tanulmányok mellett minimum fél év munkaviszonyt is fel kell mutatni.
A Gyed a törvény szerint
a gyermek két éves koráig folyósítható, de a konkrét folyósítási időszak a biztosításban eltöltött idő függvényes. Ahhoz hogy a maximális – a gyermek 2 éves koráig – időre járó folyósítható járandósághoz az igénylő hozzájusson a szülést megelőző 2 éven belül 562 nap-, ha pedig az anyuka a TGYÁS-t 28 nappal korábban igényli, akkor 590 nap biztosításban eltöltött időt kell igazolni.

A Gyed 2013-ban sem lehet több, mint a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, ez a felső határ. Abban az esetben, amikor a Gyed összege a felső határ szerint kerül megállapításra, azt minden év január 15-ig felülvizsgálják, illetve a tárgyévi adatok birtokában újra megállapítják. Ha az igénylő és a gyermek szempontjából nincs változás – ugyan az az igénylő ugyan azon gyermek tekintetben igényli -, akkor az előző évhez képest nem lesz változás. Amikor a biztosított több jogviszony alapján is jogosult a Gyed-re, akkor ezen összegeket együttesen számolva állapítják meg a járandóságot, de a folyósított járandóság összege nem haladhatja meg a törvényileg meghatározott maximumot. Előfordulhat, hogy a Gyed-re jogosult személy, nem veszi igénybe a terhességi-gyermekágyi segélyt, ilyenkor a Gyed 2013 tekintetében is a megállapításánál a Gyesnek megfelelő időtartam kezdő napjaként a gyermek születésének a napját fogják figyelembe venni.

Vannak esetek, amikor a jogosultsági feltételek megléte mellett sem jár a Gyed 2013-ban sem. Ez a helyzet áll fenn akkor, ha a jogosult rendszeres pénzbeni ellátásban részesül, ha a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, Nem lehet a járandóságot folyósítani abban az esetben sem, ha a gyermek napközbeni ellátást nyújtó intézményben került elhelyezésre ( pl. bölcsőde), de nem tartozik ide az az eset, amikor a gyermeket rehabilitációs-, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményben kell a szülőnek elhelyeznie. Abban az esetben sem lehet a Gyed -et igényelni, ha a gyermek 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben került elhelyezésre, vagy ideiglenes hatállyal átmeneti-, vagy tartós nevelésbe került.