Keresés

Eddigi látogatóink száma


Felmondási idő 2013 / 2014


A munkával kapcsolatos
szabályozások a Munka Törvénykönyvében található meg, melynek legutolsó módosítása 2012-ben volt. A felmondási idő 2013/2014 évre vonatkozó szabályozása szintén abban került rögzítésre. Fontos alapszabály, hogy a Munka Törvénykönyve védi a dolgozók érdekeit a munkaadók túlerejével szembe.
Gátolja, hogy az vissza tudjon élni erőfölényével, és egyben csökkenti a dolgozók kiszolgáltatottságát, illetve lehetőséget ad jogorvoslat igénybevételére. A felmondási idő célja, hogy a munkavállalónak bizonyos idő álljon rendelkezésére, amelyet teljes egészében arra fordíthat, hogy új munkahelyet találjon, tehát erre az időre a munkáltató köteles a munkavégzés alól felmenteni a munkavállalót. Az erre az időre kapott távolléti díj biztosítja az anyagi biztonság fennállását. Szintén ezt szolgálja a végkielégítés rendszere.

A felmondási idő hosszát alaphelyzetben a törvény határozza meg, de lehetőséget ad arra, hogy a felek ettől eltérően állapodjanak meg, de ebben az esetben sem haladhatja meg a 6 hónapot. A standard szabályozás alapján, a következőképen történik a felmondási idő kiszámítása, megállapítása. Az alap felmondási idő minden munkavállaló esetében 30 nap, melyet a munkáltatónál eltöltött jogviszony hossza plusz napokkal toldanak meg. Három évi munkaviszony után 5 nappal, öt év után 15 nappal, nyolc év után 20 nappal, tíz év után 25 nappal, tizenöt év után 30 nappal, tizennyolc év után 40 nappal, húsz év után pedig 60 nappal hosszabbodik meg a felmondási idő.

A felmondási idő kezdete a bejelentést követő nap. A felmondási idő hossza abban az esetben, ha a munkaviszony határozott idejű volt, akkor csak a határozott idő lejártáig állapítható meg. A munkáltató nem követelheti vissza a távolléti díjat a munkavállalótól abban az esetben, ha a dolgozót végleg felmentette a munkavégzés alól, illetve ha a körülmény, amely visszafizetést indokolttá tette, a munkavégzés alóli mentesítés után keletkezett. Vannak esetek, amikor a felmondási idő kezdete nem annak bejelentését követő nap. Ilyen esetek a következők. Amennyiben a dolgozó betegség miatt volt keresőképtelen, úgy a felmondási idő kezdő időpontja legkésőbb a betegszabadság lejártát követő 1 év. Beteg gyermek ápolására igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve hozzátartozó otthoni ápolása céljából kivett fizetés nélküli szabadság esetén, az azok lejártát követő napon.  

A felmondási idő 2013/2014-ben is alkalmas arra, hogy megvédje a munkavállalók érdekeit. Természetesen aki maga is érintettje lesz a felmondási időnek, annak nem árt a fenti jogszabályt részletesen áttanulmányozni.