Keresés

Eddigi látogatóink száma


Egyszerűsített foglalkoztatás 2013 / 2014 - Bér, SZJA


Az egyszerűsített foglalkoztatás 2013/2014 évre vonatkozóan is a 2010. évi LXXV. törvény rendelkezik. Egyszerűsített idénymunkára létesíteni munkaviszonyt mezőgazdasági idénymunkára, turisztikai idénymunkára, és alkalmi munkára lehet. A mezőgazdasági idénymunkát jellemzően az állattenyésztés, a növénytermesztés, halászat, vadásza, stb. területén lehet végezni, illetve olyan termelői csoportosulásnál, ahol mezőgazdasági termékek csomagolása, illetve anyagmozgatása történik.
Fontos szabály, hogy a munkaszerződésnek határozott idejűnek kell lenni, és magának a munkaviszonynak a hossza éves szinten nem haladhatja meg a 120 napot. A turisztikai idénymunka az előzőhöz hasonló feltételek mellett kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál végezhető. Ilyen szolgáltatás például a szálláshely-szolgáltatás, és a lovas turisztikai szolgáltatás. Alkalmi munkáról abban az esetben beszélhetünk, ha teljesülnek rá a következő feltételek. Határozott időre szóljon, a jogviszony egyszerre nem lehet hosszabb 5 naptári napnál. Egy hónapban 15 napig, egy naptári évben 90 napig lehet munkaviszonyt létesíteni ebben az alkalmazási formában.

Szabályozva
az alkalmi jogviszonnyal foglalkoztatható munkáltatók száma is. Főállású dolgozót nem alkalmazó munkáltató maximum 1 fő alkalmi munkást vehet fel, azok a munkáltatók, akik 1-5 fő közötti főállású alkalmazottal rendelkeznek, azok 2 fő, azok a munkáltatók, akik 2-20 fő közötti főállású alkalmazottat foglalkoztatnak, azok 4 főt, és végül azok a munkaadók, akiknél a 20 főt meghaladja a főállású foglalkoztatottak létszáma, azok a létszám 20%-ának megfelelő alkalmi munkással létesíthetnek alkalmi jellegű munkaviszonyt. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak a filmipari statisztákra.

Egyszerűsített munkaviszony a felek szóbeli megegyezésével létesíthetők, de ennek ellenére a munkaadónak teljesítenie kell a bejelentési kötelezettségét. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a felek közös megegyezés mellett írásos munkaszerződést kössenek. A munkabér mértékét is szabályozza a rendelet. Alkalmi munkára létrehozott jogviszony esetén nem lehet az alapbér kisebb, mint a minimálbér 85 %-a, illetve a garantált bérminimum 87 %-a. Azok a munkáltatók, akik 300 ezer Ft-ot meghaladó adótartozást halmoznak fel, azok annak megfizetéséig nem jogosultak egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonnyal dolgozókat alkalmazni.

A munkáltató a közterheket a munkanapok száma alapján fizeti meg. Mezőgazdasági idénymunka esetén minden nap után 500 Ft, turisztikai idénymunka után szintén napi 500 Ft, alkalmi munka esetén napi 1 000 Ft, míg filmipari statiszta után naponként 3 ezer Ft közterhet kell befizetnie az adóhatóságnak. A munkaadó a bejelentési kötelezettségét megteheti elektronikus formában, illetve telefonon keresztül is. Fontos, hogy bármelyik bejelentési formát választja is, előtte regisztrálnia kell az ügyfélkapun.