Keresés

Eddigi látogatóink száma


Családi adókedvezmény


Családi adókedvezmény 2013A családi adókedvezmény 2013 vonatkozásában azok számára kerülhet érvényesítésre, akik a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) értelmében jogosultak a családi kedvezményre. A családi kedvezmény azt jelenti, hogy egy vagy két kedvezményezett eltartott esetében havonta és kedvezményezett eltartottanként 10.000 forinttal, három vagy több eltartott esetében 33.000 forinttal magasabb összegű nettó keresettel számolhat a család. A törvény meghatározza, hogy ki jogosult a családi adókedvezmény igénybevételére.A családi adókedvezmény 2013 lehetőségével élhet tehát:
– az a magánszemély, aki gyermekére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,
– rokkantsági járadékban részesülő magánszemély
– családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek
– várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa

Nem érvényesítheti a családi adókedvezményt 2013-ban sem az, aki a családi pótlékot az alábbiak szerint kapja:
– vagyonkezelői joggal felruházott gyámként,
– szociális intézmény vezetőjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel
– vagyonkezelő eseti gondnokként a gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel

A családi adókedvezmény érvényesítése szempontjából jogosultsági hónapnak számít az a hónap:
– amelyre tekintettel a családi pótlékot kifizetik,
– amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
– amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság elindul.

A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy a magánszemély adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adó- megállapításhoz mellékelje a vonatkozó írásbeli nyilatkozatát jogosultságáról, magzat esetében a várandósságról, illetve a családi kedvezmény megosztásakor a megosztásról, amelyen fel kell tüntetnie minden kedvezményezett eltartott adóazonosító jelét és megosztás esetén természetesen a másik fél adóazonosító jelét is. A nyilatkozat bármikor megadható, de fontos, hogy ez a soron következő havi bérkifizetést megelőzően történjen meg. A családi adókedvezményt év közben, visszamenőlegesen nem lehet érvényesíteni.

A családi adókedvezmény 2013 mértékének, a kedvezmény összegének megállapítása az eltartottak lélekszámától, valamint a jogosultsági hónapok számától függ. A kedvezménnyel az adóelőleg megállapítását megelőzően, a magánszemély összevont adóalapját kell csökkenteni. Eltartottnak tekintendő a kedvezmény szempontjából minden kedvezményezett eltartott, illetve az, aki a vonatkozó törvény szerint családi pótlék megállapítása szempontjából figyelembe veendő.