Keresés

Eddigi látogatóink száma


Cigaretta árusítás 2013 pályázat és feltételei


A cigaretta árusítás 2013-ban pályázat útján lesz elnyerhető, a trafiktörvény életbelépésével. A törvényt elfogadták, aláírás után december 15-ével kerül kihirdetésre. A cigaretta árusítás 2013 pályázat és feltételei felügyeleti szerve a koncessziós szerződések tekintetében egy állami tulajdonú részvénytársaság lesz.
Aki Nemzeti Dohányboltot – vagyis trafikot – szeretne nyitni és sikeresen vesz részt a pályázaton, ezzel a részvénytársasággal kell majd szerződnie. A pályázat lényege a dohánytermékek kiskereskedelmi jogosultságának átengedése. A koncesszió lényege egy húsz évre szóló szerződés, melynek keretében a nyertes pályázó üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék értékesítésére, forgalmazására és ezzel összefüggő szolgáltatás nyújtására szerez jogosultságot. Azonban a gazdasági tevékenység nem vonatkozik kiskereskedők, illetve kis- és  nagykereskedők közötti ügyletek bonyolítására. A cigaretta árusítás 2013 pályázat értelmében a koncesszió Magyarország földrajzi területére vonatkozik, mégpedig településenként szabja meg, hogy ahol a lakosság száma kétezer fő alatti ott maximum egy, ahol a lakosság száma meghaladja a kétezret ott legalább egy, valamint minden kétezer lakos után még plusz egy Nemzeti Dohánybolt kaphat jogosultságot. A koncesszió ezen része Budapesten kerületenként értendő.

A cigaretta árusítás 2013-as feltétele többek között a dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésének díját meg kell fizetni. A koncessziós díj nagysága a lakosság számától függően változik, az éves díj kétezer fős településen ez az összeg nettó százezer forint, kétezer és tízezer közötti lakosságszám esetén nettó százhatvan ezer forint, tízezer fő feletti településen pedig net kétszázezer forint. Budapesten, megyeszékhelyen,
megyei jogú városban az éves összeg nettó kétszáznegyven ezer forint.

A pályázati dokumentáció kiváltása ugyan ingyenes, de pályázni csak nettó huszonötezer forint megfizetése után lehetséges, ezen kívül a pályázó pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsásson méghozzá százezer forint nagyságrendben. Ezzel vállalja a pályázati kötöttséget, tehát arra az esetre biztosíték, ha a pályázat visszavonásra kerül, vagy nyertességesetén a pályázó saját hibájából a koncessziós szerződés létrejötte meghiúsul.

A cigaretta árusítás 2013 pályázat feltételei között szerepel a pályázati díj és a biztosíték megfizetése mellett, hogy az anyagot kizárólag magyar nyelven lehet elkészíteni, és azt postai úton kell benyújtani.
A pályázat megjelenése már tolódik egy hónapot, mert november közepén el kell volna indulnia. Azonban úgy tűnik, a kormány még alakítgatásokat végez főként a pályázati feltételek terén. Azt sem lehet még biztosan tudni, hogy ellentétben az első változattal, mi szerint kizárólag dohányáru forgalmazás lesz megengedett, milyen szolgáltatások lesznek mégis csak összekapcsolhatók a dohánytermék árusítással. A jelenlegi változatban szerepel például, hogy adott időpontban egy személlyel maximum öt koncessziós szerződés lehet életben azzal a feltétellel, hogy az olyan településem, ahol egynél több jogosultság kerül kiadásra, nem kerülhet egy személy birtokába a teljes dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság kétharmad részénél nagyobb hányad.

A cigaretta árusítás 2013 pályázat terén a bizonytalanságot fokozza az a kitétel, mely szerint a Kiíró fenntartja a jogot a pályázat bármikor történő eredménytelenné nyilvánítására, és ebben az esetben vele szemben a pályázó semmiféle igényt nem támaszthat. Igazából a pályázat tartalma és annak feltételei akkor kerülnek napvilágra, amikor megjelenik és elérhető, kiváltható, olvasható lesz.