Keresés

Eddigi látogatóink száma


Bizományi szerződés minta letöltése


Bizományi szerződést
abban az esetben kell kötni, amikor a bizományos a tulajdonossal, illetve megbízóval olyan üzletet köt, melyben egy bizonyos terméket továbbértékesítésre átvesz. Ezekben az esetekben két szerződés is készül, elsőként a bizományi szerződés, mely a megbízó érdekeit védi, és lehetővé teszi, hogy a bizományos saját nevében szerződést kössön  harmadik személlyel, mely már az adásvételi szerződésnek felel meg.
A bizományos az adásvételi szerződést a megbízó javára köti, díjazás ellenében, melynek tárgya bizományba átvett termék, illetve a megbízó részére megvásárolt termék. Az adásvételi szerződésben a megbízó már nem szerepel, de joga van megszabni, hogy bizományos milyen tartalmú szerződést kössön a harmadik féllel. A bizományosnak a bizományi szerződés keretében nyilatkoznia kell arról, hogy a bizományba átvett árucikkekért felelősséget vállal. A felelősségvállalás harmadik személy nem fizetése esetére is vonatkozik.

A bizományi szerződés
feltétlenül kell, hogy tartalmazza a megbízó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a bizományba adott értékek, árucikkek tehermentesek, az ő saját tulajdonát képezik. Adott esetben a szerződés tárgyát egyértelműen be is kell azonosítani gyártási számmal, típus megnevezéssel, stb. Ezen kívül a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a bizományos az átvett árucikkeket díjazás ellenében adásvétel útján a Megbízó javára elidegeníti. A megbízó meg kell szabja a minimális eladási árat, a bizományosnak ezt tudomásul kell vennie és abban az esetben, ha a limitár alatt értékesít, kártérítéssel tartozik, megbízó felé, vagyis köteles az eladási árat a limitárra kiegészíteni. Ezzel szemben amennyiben a bizományos a szerződésben meghatározott limitár felett értékesít, az ebből származó haszon 80 százaléka megbízót illeti meg.

A bizományi szerződés mindenképpen kell, hogy tartalmazza azt a kitételt, hogy az értékesítéstől számítva mennyi időn belül köteles bizományos megbízóját értesíteni az eladás tényéről és hány napos határidővel köteles az elszámolásra. A megállapodásban meg kell határozni, hogy mi a szerződés időtartama, valamint ki kell térni a felmondási lehetőségekre is mindkét fél tekintetében. A szerződést mindkét félnek cégszerű aláírásával kell ellátnia.

Bizományi szerződés