Keresés

Eddigi látogatóink száma


Betegszabadság


BetegszabadságA betegszabadság intézménye 1992 óta ismert, bevezetésének célja a társadalombiztosítási pénzügyi egyensúly fenntartása volt. A betegszabadság 2013-ban is a fizetett szabadság változataként fog működni. A betegszabadság a Munka Törvénykönyve alapján a betegség miatt keletkező keresőképtelenség idején jár a dolgozónak, még pedig megelőzve a táppénzt. Táppénzre a munkavállaló kizárólag akkor lesz jogosult, ha a naptéri évre vonatkozó őt megillető betegszabadságát maradéktalanul felhasználta, mely jelenleg 15 nap évente.Minden munkavállalónak jár a betegszabadság 2013 évben is, akire munkavégzése folytán vonatkozik a Munka Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezése. A betegszabadság a munkanapok tekintetében jár és ha erre az időszakra fizetett ünnep is esik, akkor a fizetett ünnepet is betegszabadságként kell elszámolni. Amennyiben a dolgozó olyan munkakörben dolgozik, ami mellett heti két napnál több pihenőnap jár részére, akkor a betegszabadság kiadásakor a hét minden egyes napját munkanapnak kell számítani a kötelező két pihenőnapot kivéve.

A 15 nap betegszabadság kimerítése után válik a munkavállaló táppénzre jogosultnak. A nyugdíjas munkavállalót is megilleti a betegszabadság még akkor is, ha egyébként táppénzre nem jogosult. Az  azonban fő szabály, hogy az igénybe nem vett betegszabadság a következő évre nem vihető át. A betegszabadságra való jogosultságot – tehát a keresőképtelenség tényét a kezelőorvos igazolhatja, vagy kórházi ellátás esetén természetesen a kórházi kezelőorvos. Nem vehető igénybe betegszabadság 2013-ban sem egyéni vállalkozó, bedolgozó részéről, nem jár annak, aki megbízási szerződéssel vállal munkát, vagy ösztöndíjas jogviszony keretében dolgozik.

Összefoglalva tehát a betegszabadság a munkaviszony keretében alkalmazásban álló dolgozók részére jár, valamint a szakképző iskolában tanuló, gyakorlati képzésre járó tanulók részére. Ebből kötelezően első naptól kezdve – kihagyva a betegszabadságot – táppénzre jogosult aki gyermeke ápolása miatt keresőképtelen, akit közegészségügyi okok miatt eltiltásra kerül a munkavégzéstől, veszélyeztetett terhesség idején, valamint üzemi baleset, illetve foglalkozási ártalom miatt bekövetkező betegségből adódó keresetképtelenség esetén. A szabadság idejére a távolléti díj 70 százalékát kell kifizetni, ettől eltérni kizárólag a munkavállaló javára lehetséges. A kifizetésre kerülő díj után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizessen, így a táppénz alapjául szolgáló napi átlagkereset kiszámításakor az általános szabályok szerint kell figyelembe venni a vonatkozó időtartamra a betegszabadság időszakára kifizetett díjat.