Keresés

Eddigi látogatóink száma


Anyasági támogatás 2013 / 2014 - Összege, igénylése és nyomtatvány


Az anyasági támogatás 2013/2014-ben
is fontos része lesz annak az ellátó rendszernek, amellyel a kormány a támogatni kívánja a családokat. Ez alapvetően érdeke a kormánynak, hiszen a társadalomban erőteljesen jelen lévő elöregedés egyre kezelhetetlenebb kezd lenni. Bátorítania kell a fiatalokat a családalapításra, és az egynél több gyermek vállalására. Természetesen az anyasági támogatás csak egy kis szelete az egész rendszernek, de mégis fontos jelzés a fiatalok felé. A kormány amellett, hogy támogatni kívánja a fiatalokat a gyermekvállalásban, nem dobja ki az ablakon a pénzt, hanem szabályokhoz köti annak elnyerését. Ismerkedjünk meg ezekkel az elvárásokkal.Igénylőlap letöltése itt

Jogosultsági szinten azok a kismamák jönnek szóba, akik bizonyíthatóan legalább 4 alkalommal megjelentek terhesgondozáson. Amennyiben az igénybe vevő az örökbefogadó szülő, abban az esetben kaphatja meg a támogatást, ha a szülést követő 6 hónapon belül megszületik az örökbefogadást helybenhagyó bírói határozat. Ugyancsak a szülés után 6 hónapja van a gyámnak arra, hogy jogerős határozat alapján gondozásába kerüljön az újszülöttet, ugyanis neki is csak akkor jár a támogatás. Egyes esetekben nem vehető igénybe a támogatás. Így például abban az esetben, ha a szülők írásban hozzájárultak a gyermek örökbe adásához, annak megszületése előtt, illetve abban az esetben sem, ha a gyermek gyámhatósági határozat alapján kikerül a családból.

Az anyasági támogatás alapvető szerepe az ellátórendszeren belül az, hogy segítse a családot a szülés miatti kieső jövedelem pótlásában, így biztosítva számukra az anyagi biztonságot, illetve a megszokott életszínvonalat. A támogatás mértéke az mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez van kötve. Kiszámítása a következő képlettel lehetséges. Öregségi nyugdíj legkisebb összege X 2,25 = anyasági támogatás összege.

Ikergyermekek születése esetén a szorzó nem 2,25 lesz, hanem 3. Lefordítva ez azt jelenti, hogy az anyasági támogatás összegét úgy kapjuk meg, hogy vesszük az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 225 %-át, illetve ikrek esetén a 300 %-át. Ez a z összeg 2013-ban 64.125 Ft, illetve 85.500 Ft. Az igényléshez ki kell tölteni a kérelem anyasági támogatás megállapítására nevű nyomtatványt, melyet aztán az orvosi igazolással együtt a lakhely alapján illetékes Magyar Államkincstári igazgatóságnál kell benyújtani. A többi szükséges okmányt, amelyeket be kell adni az igényléshez a nyomtatvány tartalmazza.