Keresés

Eddigi látogatóink száma


Alkalmi munkavállalás 2013 / 2014 bejelentése és adózása


Az alkalmi munkavállalásra 2013/2014 évben a következő szabályok vonatkoznak. Az egyszerűsített foglalkoztatásról a 2010. évi LXXV. törvény rendelkezik. Az egyszerűsített foglalkoztatás, mint munkaviszony magában foglalja a mezőgazdasági és a turisztikai idénymunkát, illetve az alkalmi munkát.
Mind a mezőgazdasági, mind a turisztikai idénymunkára igaz, hogy nem haladhatja meg az alkalmazás időtartama, az egy naptári éven belül a 120 napot. Az alkalmi munka ismérve, hogy az alkalmazás hossza egyrészt nem haladja meg az egymást követő 5 naptári napot, másrészt egy naptári hónapban a 15 napot, illetve egy naptári évben a 90 naptári napot. Kötött ugyanakkor az egy adott napon egyszerre alkalmazható alkalmi munkások száma is. Főszabályként, ha a munkaadónak nincs főállású alkalmazottja, akkor 1 főt, ha a főállású dolgozóinak a száma 1 és 5 között van, akkor 2 főt, 6 és 20 főállású alkalmazott esetén 4 főt, és végül 20 vagy annál több főállású alkalmazott esetén a teljes létszám 20 %-ának megfelelő számú alkalmi munkavállalót vehet fel. Kivételt képez ezek alól a korlátozások alól a filmipari statiszta, de csak abban az esetben, ha napi jövedelme nem haladja meg a 12.000 Ft-ot. Az alkalmi munkavállalás a felek által szóbeli megegyezéssel is keletkeztethető, de a munkaadónak akkor is bejelentési kötelezettsége van a NAV felé, amit elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül, illetve telefonon is megtehet. Nem létesíthetnek alkalmi munkaviszonyt a közszolgák, ugyanakkor korlátozottan alkalmazhatók, kizárólag csak mezőgazdasági idénymunkára 3. ország állampolgárai.

Ami pedig a munkabért illeti egyszerűsített foglalkoztatás estén, az előírások szerint a minimálisan ilyen esetben kifizetendő alapbér a minimálbér 85 %-a, illetve szakképesítést igénylő munka esetén a garantált bérminimum 87 %-a. Szintén jár nekik éjszakai munkavégzés esetén 15 % éjszakai pótlék, illetve túlóra, azaz 8 órán túli munkavégzés esetén 150 % túlóra pénz.

Ugyanekkor a munkaadók közterhei a következőképen alakulnak. A munkáltató az alkalmazott után minden naptári napra, amelyekre a munkaviszony szól mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén egyaránt 500-500 Ft, alkalmi munka esetén 1.000 Ft, és végül, filmipari statiszta alkalmi munka esetén pedig 3.000 Ft. A munkáltatónak a közterheket minden tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell befizetnie a NAV erre vezetett számlájára. Fontos, hogy ezt a bevallást, és befizetést a munkáltató időben megtegye, és ne halmozza, mert amennyiben az ebből eredő köztehertartozás eléri, illetve meghaladja a 300.000 Ft-ot, akkor amíg azt ki nem egyenlíti, addig nem alkalmazhat egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkavállalókat. Amennyiben a befizetést utólag teljesíti a korlátozás feloldódik.