Keresés

Eddigi látogatóink száma


ÁFA kulcsok és bevallása 2013 - áfa törvény részletei


Az áfa törvény módosításával mármost ismert néhány változás, mely az ÁFA kulcsok kérdéskörét érinti, így például bizonyos gyógyászati segédeszközök terén változnak az ÁFA kulcsok, mégpedig 27 százalékról öt százalékra csökkennek. Ez elsősorban majd azokra a segédeszközökre vonatkozik, melyek esetében a támogatás nagyon magas összegű, akár 90-98 százalék.
Az ÁFA témát érinti az a változás is, mely szerint az alanyi adómentesség választásakor az egy évre vonatkozó összeghatár megemelkedik 5 millióról 6 millió forintra. Ez az érintett vállalkozásoknak nagyon kedvező lehet, mivel az általuk megtermelt hozzáadott érték áfáját meg tudják spórolni, azonban az államkasszát igen negatívan fogja érinteni, hiszen az össz érték elérheti a több tízmilliárd forintot is.

Az áfa törvény részleteit tekintve igen fontos momentum a pénzforgalmi szemléleten alapuló áfa elszámolás bevezetése. A kisvállalkozások kapnak jövő évtől lehetőséget arra, hogy új áfa elszámolási módszert választhassanak pénzügyi helyzetüktől függően. Előnyös lehet ez a megoldás azoknak a vállalkozásoknak, melyek rendszeres áfa befizetéssel működnek, és e mellett az áfa elszámolási időszakuk rövid. Ezeknek a cégeknek érdemes vállalniuk a plusz adminisztrációs terhet, mert sokat számíthat, hogy a kiállított számla utáni áfa tartalmat csak akkor kell befizetni, amikor az ellenérték befolyik a számlára. Az áfa törvény módosulása azt is előírja, hogy az áfakörbe tartozó cégeknek 2013 januárjától nyilatkozniuk kell minden befogadott és kiállított számla adatairól, mely számla minimum két millió forint áthárított adót tartalmaz.

Az ÁFA kulcsok terén sajnálatos módon még ezzel nem ér véget a változások sora, úgy hírlik, a kormány nem teszi le hosszú távon voksát a 27 százalékos adó mellett, tervezik ennek további emelését annak ellenére, hogy világviszonylatban Magyarországon a legmagasabb az ÁFA kulcs. De a jobb kézzel adott pluszt valahogy ballal vissza kell szerezni, a Nemzetgazdasági minisztérium már felállította legújabb modelljeit ennek érdekében, így ha például egy százalékkal megemelik a most 27 százalékos áfát, abból a költségvetés cca 150 milliárd forint pluszra tehetne szert. Felmerült, hogy a magánszemélyekre és cégekre egyaránt többletadót vessenek ki, de ez a lépés abszolút szembe menne az eddigi szándékkal, mely szerint folyamatosan csökkenteni kívánják a vállalkozások terheit.

2013 januárjától életbe lép a tételes áfa bevallás. Ennek alapján minden egyes hazai cégnek a bevallás során egy összesítő jelentést kell készítenie a 2 millió forintot meghaladó adót tartalmazó számlákra vonatkozóan, a kiadott és befogadott számlák tekintetében egyaránt. Az összesítőnek tartalmaznia kell a vevő, illetve szállító megnevezését, adószámát, a számla sorszámát, a kibocsátás vagy a teljesítés dátumát, az adóalap mértékét és az adó összegét. A be fogadott számlák esetében azokat a beszállítókat is fel kell tüntetni, akik esetében az adózási időszakban összesen a számlák adótartama meghaladja a kétmillió forintot még akkor is, ha egyenként alatta maradnak.

Az áfa törvény részleteinek ilyen arányú változása nem csak a cégvezetésre és a könyvelésre ró majd nagyobb terhet, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az új módszerek egészen új szoftverkövetelményeket támasztanak majd. Ezeknek nem csak alkalmazását és használatát kell megtanulni, de egészen biztos, hogy komoly összegbe kerül majd ezek beszerzése is.

Jövő évtől nem csak az ÁFA kulcsok és bevallása változhat, de módosul a számlák adattartalma is. Jelenleg csak a fordított adózás esetén kötelező a vevő, illetve a számlát befogadó fél adószámának feltüntetése, de 2013-tól minden esetben a számlának tartalmaznia kell ezt az adatot a vevő tekintetében is.